Naše služby

Špecialista na riešenie zahraničných pohľadávok

ICA Europe poskytuje nasledujúce služby:

services-green-card

Špecialistov v oblasti Zelených kariet a pohľadávok súvisiacich s európskou smernicou o motorových vozidlách

ICA znižuje náklady na pohľadávky

 • Jurisdikcie Spojeného kráľovstva a Írska patria medzi najzložitejšie a najdrahšie trhy s pohľadávkami pre európskych poisťovateľov.
 • ICA je špecialistom v týchto jurisdikciách a veľakrát sme videli, že rôzne globálne riešenia, ktoré používajú poisťovatelia z celej Európy, môžu viesť k nárastu nákladov pri urovnávaní pohľadávok v Spojenom kráľovstve a v Írsku.
 • ICA vyvinula pre svojich klientov prelomové a inovatívne riešenia na zníženie nákladov na pohľadávky
 • Široké znalosti o riešení komplexných cezhraničných pohľadávok a pohľadávok týkajúcich sa 4. smernice o poistení motorových vozidiel
services-travel

Cestovanie

Špecialista v riešení cezhraničných pohľadávok

 • ICA spracúva pohľadávky vyplývajúce z cestovného poistenia, v ktorých sú zainteresovaní občania Spojeného kráľovstva a Írska, ktorí sa zranili v zahraničí, a občania zo štátov Európy, ktorí sa zranili počas návštevy Spojeného kráľovstva a Írska.
 • Ako špecialista na cezhraničné pohľadávky je spoločnosť ICA dokonale vybavená na vysporadúvanie sa s komplikovanými výzvami , ktoré predstavujú pohľadávky vyplývajúce z cestovného poistenia. Spoločnosť ICA má tiež relevantné skúsenosti s pomocou pri riešení pohľadávok spojených s nemocenskými výdavkami.
Nároky na dovolenku z choroby

Nároky na dovolenku z choroby

ICA poskytuje poradenstvo na ochranu európskych poistovatelov a ich poistencov pred touto rýchlo rastúcou oblastou v Spojenom královstve.

 • Spolocnost ICA je zbehlá s predpismi o Cestovnom balíku, balíku Prázdniny a balíku Výlety z roku 1992
 • Naši špecializovaní pohranicní pracovníci majú skúsenosti s odhalovaním neoprávnených a prehnaných nárokov na odškodnenie
 • Porozprávajte sa s ICA o tom, ako chránit svojich poistencov pred cestovnými chorobami/ochoreniami a ako zmiernit vystavenie sa týmto rizikám
services-employer-liability

Zamestnanecké právo

ICA vám môže asistovať poskytovaním rád o miestnych zákonoch a nároku na relevantné odškodné

 • Ak zamestnanec alebo zmocnenec vášho poistenca utrpí v Spojenom kráľovstve alebo v Írsku zranenie pri práci pre vášho poistenca, ICA vám môže asistovať poskytnutím rád o miestnych zákonoch a nároku na relevantné odškodné
 • ICA má dlhoročné a úctyhodné skúsenosti s vysporadúvaním sa s pohľadávkami týkajúcimi sa zamestnaneckého práva tak pre poistné trhy Spojeného kráľovstva ako aj pre európske.
services-public-liability

Zákonná zodpovednosť

Skúsený tím advokátov pre civilné otázky v oblasti cezhraničných sporov

 • Dostal váš poistenec pohľadávku od právnika zastupujúceho občana Spojeného kráľovstva alebo Írska, ktorá sa týka nehody v Spojenom kráľovstve, v Írsku alebo inde v rámci Európy?
 • Skúsený tím advokátov pre civilné otázky v oblasti cezhraničných sporov od spoločnosti ICA vám bude asistovať pri určení relevantnej jurisdikcie pohľadávky a hodnoty akýchkoľvek škôd a nákladov, ktoré sú splatné.
services-product-liability

Spotrebiteľské právo

Líder na trhu v oblasti cezhraničného spotrebiteľského práva

 • ICA má rozsiahle skúsenosti pri obrane pohľadávok na základe spotrebiteľského práva tak pre európskych klientov poisťovateľa ako aj pre klientov zo Spojeného kráľovstva.
 • ICA je líder na trhu v oblasti cezhraničných pohľadávok týkajúcich sa spotrebiteľského práva a spoločnosť v posledných rokoch úspešne vyjednala, aby boli naši klienti (poisťovne) a ich poistenci zbavení množstva drahých pohľadávok (vrátane jednej pohľadávky týkajúcej sa zranenia, ktorá mala záväzok na 40 miliónov libier).
services-injury-claims-specialist

Špecialisti na pohľadávky v oblasti úrazov

ICA využíva naše skúsenosti a inovatívny prístup k pohľadávkam v oblasti úrazov

 • Spojené kráľovstvo a Írsko sú krajiny bohaté na súdne spory a od začiatku nového tisícročia procesy typu “žiadna výhra – žiadna odmena pre právnika” akcelerovali nárast počtu pohľadávok v oblasti úrazov.
 • Britská vláda podniká kroky na zamedzenie pokračujúceho rozmáhania sa kultúry kompenzácie v Spojenom kráľovstve. ICA zatiaľ pokračuje vo využívaní našich skúseností a inovatívneho prístupu k pohľadavkám v oblasti úrazov v týchto jurisdikciách, aby zmiernila dopad na našich klientov.
services-vehicle-damage

Poškodenie motorového vozidla

ICA má k dispozícii celú sieť kvalifikovaných technikov motorových vozidiel

 • Ak sa poškodí vozidlo vášho poistenca pri návšteve Spojeného kráľovstva alebo Írska, ICA má k dispozícii celú sieť kvalifikovaných mechanikov.
 • Ak si želáte uskutočniť odbornú inšpekciu vozidla tretej strany, radi splníme túto požiadavku pomocou siete našich mechanikov a účelne vám zabezpečíme odbornú správu, ktorej súčasťou budú digitálne snímky
services-business-interuption

Vypovedanie obchodnej zmluvy

ICA sa usiluje riešiť pohľadávky „in-house“

 • S viac ako 60 rokmi praxe má ICA kopu relevantných skúseností a odborných znalostí pri riešení pohľadávok na základe vypovedania obchodnej zmluvy alebo ušlého príjmu
 • Okrem pohľadávok z oblasti úrazov, zamestnaneckého práva, spotrebiteľského práva alebo zákonnej zodpovednosti je spoločnosť ICA tiež veľmi skúsená pri riešení pohľadávok na základe výpovede obchodnej zmluvy a ušlého príjmu
 • ICA sa usiluje vyriešiť tieto pohľadávky “in-house”. Kde sa to nedá dosiahnuť, využívame našu sieť forenzných expertov
services-property-damage

Nehnuteľnosť

Roky skúseností pri riešení pohľadávok v oblasti nehnuteľností

 • Spoločnosť Intercontinental Adjusters Limited bola zapísaná do obchodného registra v roku 1953 ako spoločnosť zaoberajúca sa pohľadávkami na náhradu škôd v oblasti nehnuteľností pre trhy Lloyd’s a Company Markets v Londýne.
 • Máme dlhoročné skúsenosti a zaznamenali sme významné úspechy za 60 rokov praxe pri riešení pohľadávok v oblasti nehnuteľností pre poisťovateľov v Spojenom kráľovstve a v Európe.
services-recources-claim

Regresné pohľadávky

Vždy vám istíme chrbát

 • ICA pravidelne úspešne rieši prípady úhrady nákladov pre poisťovateľov a nepoistených strát pre súkromných klientov.
 • Ak máte nevyplatenú pohľadávku voči protistrane v Spojenom kráľovstve, kontaktujte nás a my pre vás získame úhradu vašich strát za výhodný manipulačný poplatok.