O spoločnosti ICA

Špecialista na riešenie zahraničných pohľadávok

Riešime poistné udalosti od roku 1953.

Riešime pohľadávky na celom kontinente

Spoločnosť Intercontinental Adjusters Limited bola založená v Anglicku ako firma zaoberajúca sa riešením poistných udalostí v roku 1953. Pôvodne sa Intercontinental Adjusters Limited špecializovala na všeobecné prípady riešenia poistných udalostí po požiari alebo záplave pre trhy, ktoré pokrýva Lloyd’s a pre trh firiem v Spojenom kráľovstve. O viac ako 60 rokov neskôr ICA ešte stále rieši pohľadávky po požiari a záplave, ale portfólio našich klientov je teraz oveľa rôznorodejšie.

Počas 70-tych rokov ICA začala riešiť prípady týkajúce sa Zelených kariet a všeobecného ručenia pre poisťovateľov z Európy so sídlom mimo Spojeného kráľovstva. Vzhľadom na pokračujúcu expanziu portfólia našich európskych klientov bola ICA (Europe) Ltd v roku 2000 zapísaná do obchodného registra, aby sa koncentrovala na riešenie cezhraničných poistných pohľadávok. ICA (Europe) Ltd otvorila svoju pobočku v Dubline, v Írsku, a má dnes podpísané dohody s viac ako 80 európskymi poisťovateľmi vo viac ako 25 krajinách.

Na trhu, kde mnohých našich priamych konkurentov vlastnia právnické firmy alebo poisťovacie spoločnosti, ICA ostáva úplne nezávislá. ICA verí, že kľúčové prvky prístupu k úspešnému riešeniu pohľadávok sú integrita, rozvážnosť a nezávislosť. V roku 2010 ICA zaviedla integrovanú správu právnych prípadov a účtovný softvér, ktorý zabraňuje „zašpineniu“ peňazí klienta. Nezávislosť spoločnosti ICA jej umožnila zabezpečovať špecifické riešenia pohľadávok klientom, ktorí dopomohli spoločnosti neustále rásť počas obdobia 60-tich rokov. Dlhodobé plánovanie spolu s rozvážnym účtovníctvom umožnili ICA, aby si upevnila silný a bezpečný finančný status.

V januári roka 2015 sa ICA presťahovala z Enfieldu, grófstvo Middlesex, do väčších, moderných kancelárií v Turnforde, grófstvo Hertfordshire. Tento krok napomôže pokračujúcej modernizácii a expanzii spoločnosti.