Krok 1 z 4

25%
 • Vaše kontaktné údaje

  Ako je uvedené na vašej poistnej zmluve
i

Ak ste sa stali účastníkmi nehody, prosíme, podniknite nasledovné kroky:

 • Zaznamenajte všetky detaily o všetkých vozidlách, ktoré boli účastné nehody (výrobcu, model a poznávaciu značku)
 • Zaznamenajte mená všetkých, ktorí sa zúčastnili nehody, vrátane pasažierov.
 • Vyhotovte fotografie miesta nehody (ak je to možné)
 • Vymeňte si informácie o poistení
 • Nejakí svedkovia? Získajte mená a kontakty
 • Ak druhá strana/ďalšie strany priznávajú zodpovednosť, požiadajte ich, aby vám dali o tom písomné a podpísané potvrdenie
 • Nahláste nehodu vašim poisťovateľom (tu nahláste okolnosti nehody)
 • Vyplňte Formulár na nahlásenie nehody a zašlite ho vašim poisťovateľom