Poskytnutie poradenstva

Špecialista na riešenie zahraničných pohľadávok

l

Ak ste sa stali účastníkmi nehody, prosíme, podniknite nasledovné kroky:

  • Zaznamenajte všetky detaily o všetkých vozidlách, ktoré boli účastné nehody (výrobcu, model a poznávaciu značku)
  • Zaznamenajte mená všetkých, ktorí sa zúčastnili nehody, vrátane pasažierov.
  • Vyhotovte fotografie miesta nehody (ak je to možné)
  • Vymeňte si informácie o poistení
  • Nejakí svedkovia? Získajte mená a kontakty
  • Ak druhá strana/ďalšie strany priznávajú zodpovednosť, požiadajte ich, aby vám dali o tom písomné a podpísané potvrdenie
  • Nahláste nehodu vašim poisťovateľom (tu nahláste okolnosti nehody)
  • Vyplňte Formulár na nahlásenie nehody a zašlite ho vašim poisťovateľom

Formulár stiahnete kliknutím tu.