ICA Europe – riešenie poistných udalostí

Špecialista na riešenie zahraničných pohľadávok

ICA EUROPE – Prečo my?

Naša spoločnosť ICA založená v roku 1953 má viac ako 50 rokov skúseností v zastupovaní európskych poisťovateľov v Spojenom kráľovstve a Írsku

 • ICA je lídrom na trhu v znižovaní nutnosti vynakladať prostriedky na právne úkony v jurisdikcii Spojeného kráľovstva
 • 87-percentná úspešnosť pri urovnávaní pohľadávok “in-house”
 • Široké skúsenosti pri riešení komplexných cezhraničných pohľadávok v oblasti poistenia motorového vozidla, spotrebiteľského práva a zákonnej zodpovednosti, zamestnaneckého práva a cestovného poistenia

%

prípadov vyriešených “in-house”

rokov

 • Naša spoločnosť ICA založená v roku 1953 mám vyše 50 rokov skúseností v zastupovaní európskych poisťovateľov v Spojenom kráľovstve a v Írsku
 • Široké odborné znalosti o spolupráci so zahraničnými poisťovateľmi
 • Žiadna pohľadávka nie je príliš malá, žiadna pohľadávka nie je príliš veľká
 • 100% transparentnosť a finančné zabezpečenie
 • Integrita – zameriavame sa na to, aby náš klient bol vždy zapojený do procesu spracovania pohľadávky
 • Sme rozvážne riadená nezávislá spoločnosť, ktorá sa dlhé roky prezentuje ako finančne zabezpečená

%

Transparentnosť

%

Flexibilita

 • Individuálny prístup k pohľadávkam v konkrétnych jurisdikciách Spojeného kráľovstva
 • Prispôsobujeme naše služby, aby spĺňali požiadavky našich zákazníkov
 • Poskytujeme efektívne a ekonomicky rentabilné riešenia pohľadávok, zabezpečujúc najlepší možný výsledok pre našich klientov
 • Osobný prístup pri spravovaní konkrétnych pohľadávok
 • Priamy kontakt s osobou zodpovednou za spravovanie vášho účtu
 • ICA si uvedomuje dôležitosť interakcie so zákazníkom a aktívne propaguje pravidelné stretnutia a prepojenie s klientmi

Účtovný manažér