Nasza oferta

Specjaliści w obsłudze zagranicznych roszczeń ubezpieczeniowych

ICA Europe oferuje następujące usługi:

services-green-card

Specjaliści w sprawach Zielonej Karty i dyrektywy motoryzacyjnej UE

ICA obniża koszty likwidacji szkody

 • Brytyjskie i irlandzkie jurysdykcje to jedne z najdroższych i najbardziej skomplikowanych rynków roszczeń ubezpieczeniowych dla europejskich ubezpieczycieli
 • ICA specjalizuje się w obsłudze roszczeń w tych lokalizacjach i zdaje sobie sprawę z tego, jak stosowanie pewnych ogólnie przyjętych praktyk może na rynku brytysjkim i irlandzkim spowodować wzrost kosztów ugody w sprawach ubezpieczeniowych
 • ICA opracowało innowacyjne rozwiązania pozwalające na redukcję kosztów obsługi roszczeń ubezpieczeniowych
 • Posiadamy dogłębną wiedzę na temat złożoności roszczeń międzynarodowych oraz opartych o 4te Zarządzenie o Ubezpieczeniach Drogowych
services-travel

Podróże

Specjaliści w zakresie obsługi roszczeń zagranicznych

 • ICA zajmuje się obsługą roszczeń związanych z ubezpieczeniem turystycznym, obejmujących brytyjskich i irlandzkich obywateli za granicą oraz europejskich obywateli odwiedzających Wielką Brytanię lub Irlandię
 • Jako specjaliści w zakresie obsługi roszczeń zagranicznych, ICA jest profesjonalnie przygotowane do współpracy przy skomplikowanych sprawach dotyczących wypadków w podróży. Posiadamy również doświadczenie w obłudze roszczeń regresowych dotyczących zwrotu kosztów medycznych.
Reklamacje dotycz¹ce chorób wakacyjnych

Reklamacje dotycz¹ce chorób wakacyjnych

ICA zapewnia proaktywne porady dotycz¹ce ochrony europejskich ubezpieczycieli i ich klientów w tym obszarze, w Wielkiej Brytanii

 • ICA porozumiewa siê z przepisami dotycz¹cymi Pakietów Podró¿y, Pakietów Wakacyjnych i Pakietów Turystycznych z 1992 r
 • Nasi specjaliœci odpowiedzialni za handel zagraniczny, maj¹ doœwiadczenie w wykrywaniu nieuzasadnionych i wygórowanych roszczeñ odszkodowawczych
 • Porozmawiaj dziœ z ICA o tym, jak uchroniæ ubezpieczycieli przed roszczeniami z tytu³u chorób wakacyjnych, oraz jak zminimalizowaæ ryzyko wyst¹pienia takich roszczeñ
services-employer-liability

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy

ICA może służyć porada z zakresu lokalnego prawa i roszczeń dotyczących doznanych szkód

 • Jeśli Twój ubezpieczony pracownik lub agent dozna wypadku w Wielkiej Brytanii lub Irlandii pracując dla Ciebie, a Twoja firma jest posiadaczem ubezpieczenia, ICA może służyć poradą z zakresu lokalnego prawa i roszczeń dotyczących doznanych szkód
 • ICA szczyci się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze roszczeń dotyczących odpowiedzialności cywilnej pracodawców zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na rynkach europejskich
services-public-liability

Odpowiedzialność cywilna

Zespół doświadczony w pozwach międzynarodowych

 • Czy Twój ubezpieczyciel otrzymał roszczenie ubezpieczeniowe od obywatela Wielkiej Brytanii lub Irlandii związane z wypadkiem, który miał miejsce na terenie tych krajów lub w innym kraju na terenie Europy?
 • Doświadczony w pozwach międzynarodowych zespół ICA pomoże określić właściwą jurysdykcję dla roszczenia oraz wartość strat i wysokość kosztów, które powinny zostać uiszczone
services-product-liability

Odpowiedzialność producenta za skutki wad jego wyrobów

Liderzy rynku w międzynarodowych sprawach dotyczących odpowiedzialności producenckiej

 • ICA posiada duże doświadczenie w obsłudze roszczeń dotyczących odpowiedzialności producenta za skutki wad jego wyrobów dla klientów brytyjskich i europejskich
 • ICA jest liderem rynku z międzynarodowych sprawach dotyczących odpowiedzialności producenckiej i w ostatnich latach w wielu przypadkach z powodzeniem wynegocjowaliśmy umorzenie postępowania ubezpieczeniowego dla naszych klientów (włącznie z roszczeniem dotyczącym wypadku na kwotę 40,000,000 GBP)
services-injury-claims-specialist

Roszczenia z tytułu uszkodzenia ciała

ICA stosuje ekspertyzę i innowacyjne podejście do roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała

 • Liczba pozwów z tytułu uszkodzenia ciała wzrosła znacznie od początku bieżącego wieku z uwagi na popularyzację systemu ‘Wygrywasz – płacisz’ wśród firm prawniczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii
 • Rząd brytyjski stara się poczynić kroki w celu zatrzymania wzrostu liczby pozwów o odszkodowanie. Na chwilę obecną w tych jurysdykcjach ICA stosuje swoje sprawdzone i innowacyjne podejście do roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała, aby zniwelować wpływ tego trendu na naszych klientów.
services-vehicle-damage

Uszkodzenia pojazdu

ICA współpracuje z siecią wykwalifikowanych mechaników

 • Jeśli pojazd posiadacza polisy ulegnie uszkodzeniu podczas pobytu w Wielkiej Brytanii lub Irlandii, ICA może zaoferować skuteczną pomoc dzięki współpracy z siecią wykwalifikowanych mechaników
 • Jeśli chciałbyś zamówić inspekcję pojazdu należącego do osoby trzeciej, chętnie pomożemy oferując wsparcie sieci mechaników i dostarczając raport mechanika wraz z cyfrowymi fotografiami
services-business-interuption

Tymczasowe zaprzestanie działalności

ICA dołoży starań, aby rozwiązać roszczenia polubownie

 • ICA posiada adekwatne doświadczenie i ekspertyzę zgromadzoną podczas ponad 60 lat działalności, i profesjonalnie zajmie się roszczeniami z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności i utraty dochodu
 • Podobnie jak w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała, odpowiedzialności cywilnej i producenckiej, ICA posiada również ogromne doświadczenie w dziedzinie roszczeń z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności i utraty dochodu
 • ICA dokłada wszelkich starań, aby rozwiązać polubownie tego typu sprawy
services-property-damage

Nieruchomości

Wieloletnie doświadczenie w roszczeniach dotyczących nieruchomości

 • Firma Intercontinental Adjusters Limited stała się w 1953 częścią londyńskiego rynku nieruchomości, działając jako likwidator szkód w roszczeniach ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości
 • Posiadamy długą, 60-letnią historię znakomitych sukcesów w dziedzinie obsługi roszczeń w sprawie nieruchomości dla brytyjskich i europejskich ubezpieczycieli
services-recources-claim

Roszczenia regresowe

Możesz zawsze mieć pewność, że jesteś chroniony

 • ICA regularnie odzyskuje koszty dla ubezpieczycieli oraz straty poniesione przez klientów prywatnych w wyniku braku ubezpieczenia
 • Jeśli Twoje roszczenia wobec brytyjskiego podmiotu pozostają nierozwiązane, skontaktuj się z nami, a my odzyskamy należną Ci rekompensatę, oferując konkurencyjne ceny